TTAA HIGHLIGHT

ภาพบรรยากาศงาน Early-Bird Booking TITF ครั้งที่ 16

ภาพบรรยากาศงาน Early-Bird Booking "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 16 (Thailand International Travel Fair 2015 TITF #16 ) วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บรรยากาศการประชุมสมาชิก ครั้งที่ 6/2557

ภาพบรรยากาศการประชุมสมาชิกครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)

การฝึกอบรม"ผู้ให้บริการท่องเที่ยว"(ธุรกิจนำเที่ยว) โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลชมหานาค

บรรยากาศพิธีเปิดงาน เที่ยวทั่วไทบ ไปทั่วโลก คร้ังที่ 15

ควันหลงบรรยากาศพิธีเปิดงาน "เที่ยวทั่วไทบ ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2557

  OTHER LINKS

สมัยปัจจุบัน บริษัทนำเที่ยวก็ได้เปิดขึ้นมากมายราวดอกเห็ด เพื่อสนอง ตอบนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา เมื่อมีบริษัทนำเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและสายการบินต่างๆ ก็ประชุมกันที่จะให้มี สมาคม กำหนด กฏเกณฑ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการรวมตัวกัน เพื่ออนาคตของอาชีพธุรกิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และจัดนำนักท่องเที่ยวไปสู่โลกกว้าง อนึ่ง "TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TAA) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TTAA)" ในสมัยที่ คุณสุพรรณี เบญจฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยหวังที่จะได้เน้น ชัดลงไปว่าเป็นบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทย

  วีดีโอล่าสุด

Thai Travel Agents Association
Payathai Plaza Building, 5th Floor, Unit G, Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi Bangkok 10400 Thailand
Tel: (662) 214-6175-78 Fax: (662) 214-6179-80 E-Mail: ttaa@ttaa.or.th