dot dot
About Asian

สมัยปัจจุบัน บริษัทนำเที่ยวก็ได้เปิดขึ้นมากมายราวดอกเห็ด เพื่อสนอง ตอบนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา เมื่อมีบริษัทนำเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและสายการบินต่างๆ ก็ประชุมกันที่จะให้มี สมาคม กำหนด กฏเกณฑ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการรวมตัวกัน เพื่ออนาคตของอาชีพธุรกิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และจัดนำนักท่องเที่ยวไปสู่โลกกว้าง

อนึ่ง "TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TAA) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TTAA)" ในสมัยที่ คุณสุพรรณี เบญจฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยหวังที่จะได้เน้น ชัดลงไปว่าเป็นบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทย

ข่าวสารจากสมาคม

 กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการอบรม หลักสูตร “ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย” ขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปรินซ์  โรงแรมปรินซ์พาเลซ (มหานาค)

More...

  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมสมาชิกของสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2557  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  เวลา 13.30 – 19.00 น. ณ ห้องแกลอเรีย 1-3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงศ์)

More...

 สมาคมฯ ขอยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรม "ผู้ให้บริการท่องเที่ยว" (ธุรกิจนำเที่ยว) ในวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2557 นี้
More...

ลิขสิทธิ์รูป เรื่องที่คนทำเว็บไซต์ทุกคนต้องรู้ ก่อนโดนฟ้องหลายแสน !!

More...

TTAA HIGHLIGHT

 การฝึกอบรม"ผู้ให้บริการท่องเที่ยว"(ธุรกิจนำเที่ยว) โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลชมหานาค

More...

 ควันหลงบรรยากาศพิธีเปิดงาน "เที่ยวทั่วไทบ ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2557

More...

เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมาทางคณะสมาชิกไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) ได้เดินทางไปประชุมสมาชิกสัญจรและสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว เส้นทาง อุดรธานี - เลย - หนองคาย

More...

 การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

More...

ข่าวสารสายการบิน
ข้อมูลองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว
TTAA Information
ข้อมูลสายการบิน


ข้อมูลสถานทูต


ข้อมูลองค์กร ส่งเสริมการท่องเที่ยว


Thai Travel Agents Association
128/45, 5th Floor, Unit G, Payathai Plaza, Phayatai Road, Rajthavee Bangkok 10400
Tel: (662) 214-6175-78 Fax: (662) 214-6179-80 E-Mail: ttaa@ttaa.or.th
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร รายชื่อสมาชิก ติดต่อสมาคม