dot dot
About Asian

สมัยปัจจุบัน บริษัทนำเที่ยวก็ได้เปิดขึ้นมากมายราวดอกเห็ด เพื่อสนอง ตอบนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา เมื่อมีบริษัทนำเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและสายการบินต่างๆ ก็ประชุมกันที่จะให้มี สมาคม กำหนด กฏเกณฑ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการรวมตัวกัน เพื่ออนาคตของอาชีพธุรกิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และจัดนำนักท่องเที่ยวไปสู่โลกกว้าง

อนึ่ง "TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TAA) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (TTAA)" ในสมัยที่ คุณสุพรรณี เบญจฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยหวังที่จะได้เน้น ชัดลงไปว่าเป็นบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทย

ข่าวสารจากสมาคม

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ

More...

Date : November 26, 2014 Time : 11.00 – 18.00 hrs Venue : Grand Ballroom, S31 Hotel, Sukhumvit Soi31, Bangkok

More...

ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น.

More...

 งาน "คืนความสุขให้กับสมาชิก" ในวันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา17.00 - 23.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

More...

TTAA HIGHLIGHT

 ภาพบรรยากาศงาน Early-Bird Booking "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 16  (Thailand International Travel Fair 2015 TITF #16 ) วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

More...

 ภาพบรรยากาศการประชุมสมาชิกครั้งที่ 6/2557  วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

More...

 การฝึกอบรม"ผู้ให้บริการท่องเที่ยว"(ธุรกิจนำเที่ยว) โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลชมหานาค

More...

 ควันหลงบรรยากาศพิธีเปิดงาน "เที่ยวทั่วไทบ ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2557

More...

No article here !
TTAA Information
ข้อมูลสายการบิน


ข้อมูลสถานทูต


ข้อมูลองค์กร ส่งเสริมการท่องเที่ยว


Thai Travel Agents Association
128/45, 5th Floor, Unit G, Payathai Plaza, Phayatai Road, Rajthavee Bangkok 10400
Tel: (662) 214-6175-78 Fax: (662) 214-6179-80 E-Mail: ttaa@ttaa.or.th
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร รายชื่อสมาชิก ติดต่อสมาคม